صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC03OHpOd3pudzZvdyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1lY3Q0VTM0bzRSayUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.com/http://www.ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLSUyZlBrRU40aCUyZkdKdyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
ايثار و شهادت>تمدن اسلامي
چگونه سبك زندگيمان اسلامي مي شود؟!
چگونه سبك زندگيمان اسلامي مي شود؟!
عنوان بحثي كه پيرامون آن صحبت مي كنيم سبك زندگي، شيوه زندگي و چگونه زيستن است. در اين چگونگي يك معناي متفاوت به چشم بخورد. دلي كه اينگونه زيستن را انتخاب مي كند سرشار از آرامش و اميد باشد. انسان هايي كه خودشان را قبول دارند و نسبت به دانشجويي و معلميشان و نسبت به كاسبي و رفاقت شان ترديد و سرزنش و خود زني هاي دروني ندارند اين ها چه ويژگي هايي دارند؟ از سبك زندگي خودشان احساس شادي مي كنند؟
سبك زندگي اسلامي از منظر دخت رسول
سبك زندگي اسلامي از منظر دخت رسول
يكي از معارفي كه در حال حاضر بسيار ضروري و حياتي است دانستن سبك صحيح زندگي آن هم بر اساس برنامه سعادت بخش دين اسلام است. بهترين راه براي پي بردن به سبك زندگي اسلامي بهره مندي از كلمات پيامبر اسلام و اهل بيت ايشان است كه از هر كس به حقايق اسلام آگاه ترند. يكي از اهل بيت عليهم السلام كه بي شك از نزديكترينها به حضرت رسول صلي الله عليه وآله نيز مي باشد دختر گرامي ايشان فاطمه زهرا سلام الله عليهاست.
جايگاه اشتغال زنان در سبك زندگي اسلامي (2)
جايگاه اشتغال زنان در سبك زندگي اسلامي (2)
در مقاله قبل، به جايگاه اشتغال زنان در سبك زندگي اسلامي پرداختيم و در ادامه، اشتغال زنان و نتايج و آثار آن را بر زندگي و خانواده، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
كليدي ترين پيام غدير در سبك زندگي اسلامي
كليدي ترين پيام غدير در سبك زندگي اسلامي
برخي بر اين باور بودند و گفتند كه بعد از پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله، كتاب خدا ما را بس است: «حسبنا كتاب الله».[1] و اين يعني تمسك به يك متن ساكت، بي ‌آنكه به سخنگو و مفسر واقعي آن رجوع شود و نيز به كار بستن قانون اساسي در جامعه بي آنكه فردي آگاه [2]، متولي اجراي آن باشد.
جايگاه اشتغال زنان در سبك زندگي اسلامي (1)
جايگاه اشتغال زنان در سبك زندگي اسلامي (1)
همواره كار كردن زن در خارج از خانه، با توجه به ويژگي‌هاي ذاتي و تأثيرگذار وي در خانواده و نقش‌هاي بي‌بديل مادري و همسري، با نگاه‌هاي منتقد همراه بوده است.
سبك زندگي اسلامي. مصاحبه با حجه الاسلام ماندگاري
سبك زندگي اسلامي. مصاحبه با حجه الاسلام ماندگاري
حكايت ما حكايت آن آيه قرآن است كه مي فرمايد: « نومن ببعض و نكفر ببعض»، و به قول حكايت هاي فارسي، از اينجا رانده و از آنجا مانده شده ايم. نه رومي روم بوديم و نه زنگي زنگ. علت پيدايش اين مشكل اين است كه تركيبي و مخلوطي شديم از سبك زندگي غربي و سبك زندگي اسلامي. نمازهايمان اسلامي است، مسجد مي رويم، خمس مي دهيم و زكات مي دهيم، اما عروسي هايمان اسلامي نيست، بازار و اقتصادمان اسلامي نيست. در نتيجه نه بهره سبك زندگي غربي را مي بريم، چرا كه مسلمانيم، و نه بهره سبك زندگي اسلامي
انقلاب اسلامي ايران در خارج
انقلاب اسلامي ايران در خارج
لبنان، يمن، افغانستان ، پاكستان و... .دستاوردهاي بين المللي انقلاب اسلامي ايران چيست، چگونه و در چه جاهايي نمود پيدا كرده است؟
پاسداري از فرهنگ و تمدن اسلامي
پاسداري از فرهنگ و تمدن اسلامي
در حال حاضر، سخن از تهاجم فرهنگي يا شبيخون فرهنگي غرب، موضوع بحث روز است و راجع به آن سخنان فراواني گفته شده كه در راس آنها تذكرات مكرر رهبر معظم انقلاب حضرت آية الله خامنه اي قرار دارد و اخيرا در كتاب پرحجمي به نام «فرهنگ و تهاجم فرهنگي » با موضوع بندي جالب گرد آمده است. اين مساله بسيار مهم، باز هم در خور بحث است كه به ياري خداوند ما در مقاله ديگري بدان مي پردازيم.
فرهنگ و تمدن اسلامي
فرهنگ و تمدن اسلامي
راز كمال تعاليم اسلام و جامعيت تمدن اسلامي در فراگيري پيوند جنبه هاي مختلف وجودي انسان و نيز در توازن فطري او نهفته است از اين رو نه به بهانه عقيده به قضا و قدر مي توان به منفي گرايي، كج انديشي و عدم اتخاذ اسباب مبتلا شد و نه به بهانه قرب به خدا و عبادت و معرفت او، مي توان از نقش مثبت آدمي در جهان و آباد كردن آن غافل ماند. مهندسي تمدن اسلامي تنها با توجه به اين دو جنبه است كه براي دنياي متلاطم علمي كنوني سخني براي گفتن خواهد داشت.
نهضت توليد علم در تمدن اسلامي
نهضت توليد علم در تمدن اسلامي
توليد و توسعه علم در تمدن اسلامي كه به لحاظ تئوري و در شيوه عملي مورد عنايت خاص قرار گرفته است نشان دهنده آن است كه از يك طرف بن مايه هاي اين توسعه، منابع اصيل اسلامي(قرآن، سنت و روايات) بوده و دين اسلام با علم و تمدن تعارضي ندارد
رهيافت تمدني به آزادانديشي اسلامي
رهيافت تمدني به آزادانديشي اسلامي
بر بنياد تجربه انساني سخني با اين درونمايه مشهور شده است: (هركه بام اش بيش, برف اش بيش تر) بر اين نَسَق مي توان گفت: هر فرد, مكتب و آييني ادعاهاي كلان داشته باشد, بي گمان, رسالت و مسؤوليت بزرگ تري خواهد داشت.
تمدن اسلامي سنت گرايي يا نوگرايي
تمدن اسلامي سنت گرايي يا نوگرايي
سيستم انديشه تاريخ فلسفه سياسي اسلام در برابر بينشهاي نويني كه در جهان پديد آمده است به گونه اي پرداخته مي شود كه هم دهريون و هم الهيون، هم صوفيه و هم فلاسفه توانسته اند از آن تفسيرهايي بنمايند
روح هنر اسلامي
روح هنر اسلامي
هنر اسلامي چون شاني از شئون فرهنگ و تمدن اسلامي از فيض همان حقيقتي بهره مند است كه علم و سياست اسلامي از آن برخوردار بوده است.بدين تفصيل كه چون باطن اسلام «اسم الله اكبر»است،
تأثير انقلاب اسلامي بر اسلام خواهي در جهان
تأثير انقلاب اسلامي بر اسلام خواهي در جهان
امروزه دين مبين اسلام داراي پيشرفت قابل توجهي در زمينة جذب علاقه مندان بي شمار خودش شده است. اين پيشرفت همه جانبه، مديون احكام و دستورات نوراني و منطقي آنست كه در قالب قرآن و روايات، دل خفتگان را بيدار كرده و به سوي خود جلب نموده است. البته نمي توان آمار و ارقام مشخصي ارائه نمود ولي مي توان با توجه به اعترافات غربي ها، به عمق اين قضيه پي برد. به چند نمونه از اين اعترافات توجه فرمائيد:
1. خبرگزاري ايتاليا، معروف به «انسا» اعلام كرد كه: «اسلام در همة جهان، از مرزها فراتر رفته است و براي دوباره برپا كردن زندگي، در دنياي بحران زدة كنوني به سيستمي تبديل شده است.»[1]
استراتژي
نكات ويژه
استراتژي:
كار آفرينان
نكات يك نمونه / دكتر شيخ بهائي در امريكا
شعر امام زمان عجل الله تعالي فرجه
اشعاري با موضوع امام زمان(عج) وانتظار و ...
اصول حاكم بر جامعه مهدوي (عج)
اصول حاكم بر جامعه مهدوي (عج)
عوامل مؤثر در ظهور حضرت حجت (عجل الله)
چرا امام زمان (عج) نمي آيد؟
آسيب شناسي انتظار
آسيب شناسي انتظار
ويژگي هاي جامعه مهدوي (عج)
ويژگي هاي جامعه مهدوي (عج)
مثل حضرت ابوالفضل عليه السلام شبيه ترين يار به امام زمانمان باشيم
حضرت ابوالفضل عليه السلام شبيه ترين ياران به امام زمانش

مقدمه:1- هيچ فرد يا گروه و جامعه اي بدون امام نيست، ولي امام و الگو بر دو قسم است: الف- امام و الگوي حق/ ب- امام و الگوي باطل

« الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات»

چه بايد كرد تا آمادگي درك ظهور امام زمان (عج) را پيدا كرد؟
انتظار  ديدار  وصال

مقدمه:اگر درست باشد ما را به ديدار حضرت نائل خواهد كرد.اگر انتظار و ديدار، درست و حقيقي باشد، وصال و اتصال به معشوق محقق خواهد شد. اما اگر انتظار، نادرست و آسيب زده باشد به ديدار كارآمد نخواهيم رسيد و در نتيجه وصال و اتصالي محقق نخواهد شد.الف- اعتقاد قطعي به مهدويت مقدمه ضروري انتظار درست

ويژگي هاي جامعه مهدوي
جامعه مهدوي (عج)

مباني فكري1- جهان بيني الهي (عينك دو ديد) اصول حاكم بر اين جامعه1- خدا محوري: الف- اعتماد/ ب - اتصال ! خدايي شدن/ 1.1 - نظارت محوري:باور:

الف- تقويت/ ب - مصونيت/ ج - استقامت و ظرفيت1.2. رحمت محوري و حسن ظن به خدا

راه هاي برون رفت از خسارت در جامعه مهدوي
خروج خسارت از جامعه مهدوي (عج)

هيچ انساني دوست ندارد در وادي خسارت قرار بگيرد.در قرآن، خداوند قسن ياد كرده كه انسان ها در خسارتند مگر ينكه تلاش بري خروج از خسارت داشته باشد.=» والعصر . ان الانسان لفي خسر .خسارت سه مرتبه دارد

كل صفحات3صفحه1تعداد در هر صفحه